Thứ hai, ngày 19 tháng 8 năm 2019
Danh mục thông tin

Thống kê truy cập
Số lượt truy cập
Đang truy cập : 64

Danh sách Ban chấp hành Công đoàn Giáo dục Hoàn Kiếm Khóa XIX, nhiệm kỳ 2012-2017

STT

Họ tên

(Ngày sinh)

Chức danh

Đơn vị công tác

Số ĐTDĐ

Địa chỉ email

1

Nguyễn Khánh Hoa

(18/11/1967)

Chủ tịch

Phòng GD&ĐT

01694397778

khanhhoank.hk@gmail.com

2

Nguyễn Thúy Hằng

(26/8/1967)

Phó Chủ tịch

CTCĐ Cơ quan

 Phòng GD ĐT

Phòng GD&ĐT

0904409688

hangmn.hk@gmail.com

3

Bùi Thị Phương Mai

(30/6/1971)

Ban thường vụ

Hiệu trưởng THCS Thanh Quan

Trường THCS Thanh Quan

0904646995

Maibtp.hk@gmail.com

4

Nguyễn Thị Lan Anh

(11/8/1963)

Ban thường vụ

Hiệu trưởng

TH Trưng Vương

Trường Tiểu học

Trưng Vương

0982966368

 

5

Lương Thị Thúy Nga

(22/8/1973)

Ban thường vụ

Hiệu trưởng

MN Nắng Mai

MN Nắng Mai

0904146900

luongthuyngamgqt@gmail.com

6

Nguyễn Quang Huy

(02/07/1958)

Ban chấp hành

Chủ nhiệm UBKT

Phòng GD&ĐT

0913381178

huynq.hk@gmail.com

7

Đỗ Thị Đức Hạnh

(21/6/1962)

Ban chấp hành

Tổ trưởng

Tổ Hành chính

Phòng GD&ĐT

0912776262

hanhdtd.hk@gmail.com

8

Phạm Thị Bích

(02/5/1962)

Ban chấp hành

Phó Hiệu trưởng

MN Bà Triệu

MN Bà Triệu

0915384107

 

9

Phạm Thu Huyền

(29/10/1971)

Ban chấp hành

Phó Hiệu trưởng

MG Tuổi Thơ

MG Tuổi Thơ

0904187976

 

10

Ng.Hương Giang

(17/11/1969)

Ban chấp hành

Phó Hiệu trưởng

MN 20-10

MN 20.10

0913305456

huonggiangmn@gmail.com

11

Đỗ Thu Hà

(31/7/1965)

Ban chấp hành

Chủ tịch CĐ

TH Nguyễn Bá Ngọc

Tiểu học

Nguyễn Bá Ngọc

0988772123

 

12

Nguyễn Lan Hương

(29/5/1976)

Ban chấp hành

CTCĐ

Tiểu học Tràng An

Tiểu học

Tràng An

0943885815

 

13

Nguyễn Quỳnh Trâm

(06/11/1969)

Ban chấp hành

Phó Hiệu trưởng

TH Trần Quốc Toản

Tiểu học

Trần Quốc Toản

0903221989

 

14

Nguyễn Tuấn Hải

(07/4/1958)

Ban chấp hành

Trường THCS

Ngô Sĩ Liên

0903206880

 

15

Nguyễn Đình Minh

(18/3/1980)

      Ban chấp hành

Trường THCS Trưng Vương

0983554755

 

Công đoàn Giáo dục và Đào tạo quận 

Thông tin đã đăng

Khách sạn Nha Trang -