Thứ hai, ngày 19 tháng 8 năm 2019
Danh mục thông tin

Thống kê truy cập
Số lượt truy cập
Đang truy cập : 70

Tổ Giáo dục Trung học cơ sở

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

Email

 

 

Nguyễn Quang Huy

 

Tổ trưởng; UV BCH Công đoàn cơ quan, UV BCH Công đoàn Ngành, Chủ nhiệm UB kiểm tra Công đoàn Ngành; Trưởng ban Thanh tra nhân dân; Giáo vụ môn Lý, Công nghệ, Nghề; Thiết bị đồ dùng dạy học; Công tác kiểm định chất lượng giáo dục THCS; Tổng hợp xét tốt nghiệp THCS, cấp phát bằng THCS, cấp Giấy phép Dạy thêm học thêm; Giúp Phó trưởng phòng công tác phòng cháy chữa cháy, phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc (138). 

 

 

04. 38248182

0913381178

 

 

huynq.hk@gmail.com

 

 

Nguyễn Khánh Hoa

Chi ủy viên Chi bộ Phòng Giáo dục và Đào tạo, Chủ tịch Công đoàn Ngành Giáo dục; Cán bộ thi đua; Cán bộ cơ sở vật chất toàn ngành; Giáo vụ môn Hóa - Sinh; Trường Chuẩn Quốc gia THCS, Thư ký Ban chỉ đạo xây dựng Trường Chuẩn Quốc gia quận. 

 

04. 38248182

01694397778

 

khanhhoank.hk@gmail.com

 

 

Đào Hoài Văn

Phụ trách công tác Đoàn - Đội; giáo vụ môn GD công dân, Hoạ, Nhạc THCS; Các hoạt động văn hóa nghệ thuật; phong trào Xây dựng Trường học thân thiện - Học sinh tích cực; Hoạt động ngoài giờ lên lớp, công tác chủ nhiệm cấp THCS; công tác 167, công tác pháp chế, Giáo dục pháp luật. 

 

 

04. 38248182

0904191957

 

 

huynq.hk@gmail.com

Ngọc Thị Hoa

Giáo vụ môn Ngoại ngữ; Các hoạt động có yếu tố nước ngoài; Thường trực công tác chống mù chữ, phổ cập giáo dục; phổ cập giáo dục cấp THCS và bậc Trung học.

04. 38248182

0904323984

hoant.hk@gmail.com

 

Nguyễn Thị Thu Thanh

Tổ trưởng Công đoàn; Giáo vụ môn Thể dục và các phong trào TDTT; Phát hành sách chung và cấp THCS; Công tác dạy 2 buổi/ngày và bán trú THCS; Kinh phí hoạt động Tổ THCS; Quân sự.

 

04. 38248182

0983647216

 

thanhtd.hk@gmail.com

 

Đặng Thị Chính Thao

Giáo vụ môn Địa; Giáo dục hòa nhập cho trẻ khuyết tật cấp THCS; Chữ thập đỏ, y tế học đường; Trung tâm học tập cộng đồng; công tác Chống mù chữ; Công tác Khuyến học; Học bổng học sinh Tiểu học, THCS. GD kỹ năng sống, GD bảo vệ môi trường; Trường học an toàn, phòng chống tai nạn thương tích; Phòng chống ma túy và các tệ nạn xã hội. 

 

04. 38248182

01698990065

 

chinhthao.hk@gmail.com

 

 

Cai Việt Long

Giáo vụ môn Toán; Học sinh giỏi; Liên môn; Trung tâm Văn hoá - Ngoại ngữ - Tin học; Yếu tố nước ngoài; Hồ sơ liên kết ngoại ngữ các trường THCS; Tham gia Ban Biên tập Website của Phòng Giáo dục và Đào tạo.

 

 

04. 38248182

0988839164

 

 

longcv.hk@gmail.com

Hoàng Minh Hằng

Giáo vụ môn Văn - Sử; công tác Thư viện trường học; Thư ký thanh tra chuyên ngành cấp THCS; Tham gia Ban Biên tập Website của Phòng Giáo dục và Đào tạo. Đăng ký Lịch hoạt động của ngành với Sở Giáo dục và Đào tạo, Quận ủy - HĐND - UBND quận, giấy mời.

04. 38248182

0993176666

hanghm.hk@gmail.com

 

Phòng Giáo dục và Đào tạo

Thông tin đã đăng

Khách sạn Nha Trang -