Thứ hai, ngày 19 tháng 8 năm 2019
Danh mục thông tin

Thống kê truy cập
Số lượt truy cập
Đang truy cập : 78

Tổ Giáo dục Tiểu học

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

Email

 

 

 

 

Nguyễn Thị Thanh Sơn

 

Tổ trưởng; Thư ký Chi bộ, cơ quan Phòng Giáo dục và Đào tạo; Thường trực công tác kiểm tra, tiếp dân, giải quyết đơn thư KNTC; Giáo vụ môn Toán, Tự nhiên XH, Khoa - Sử - Địa; công tác chủ nhiệm; công tác bán trú, 2 buổi/ngày tiểu học; bồi dưỡng GV giỏi, trường Chuẩn Quốc gia Tiểu học, mô hình Trường Chất lượng cao; Hồ sơ liên kết ngoại ngữ các trường Tiểu học. 

 

 

 

 

 04. 38248182

0936416130

 

 

 

 

sonnt.hk@gmail.com

 

 

 

 

Đặng Thị Thanh Hằng

Giáo vụ Tiểu học, môn Tiếng Việt, đạo đức, nghệ thuật Tiểu học (Nhạc, Mỹ thuật, Thủ công - Kỹ thuật); phổ cập GD Tiểu học; Công tác kiểm định chất lượng giáo dục Tiểu học; vở sạch chữ đẹp; GD trẻ khuyết tật; kinh phí, tài liệu chuyên môn tiểu học. 

 

 

 

04. 38248182

0983282215

 

 

 

hangdtt.gd@gmail.com

Lê Minh Phong

Ủy viên Ban Thanh tra nhân dân; Tin học Tiểu học; Thống kê các cấp học (Mầm non, Tiểu học, THCS) và toàn ngành; Thống kê hồ sơ CB, VC toàn ngành; Nhập thông tin và thẩm định số liệu PCGD, XMC của 18/18 phường và tổng hợp toàn quận. Quản trị mạng (mạng nội bộ, Sở Giáo dục và Đào tạo); cơ sở vật chất cơ quan và điều kiện cơ sở vật chất các hội nghị; Làm lịch tuần cơ quan.

 

04. 38248182

0984004568

phonglm.hk@gmail.com

 

 

 

Phòng Giáo dục và Đào tạo

 

 

Thông tin đã đăng

Khách sạn Nha Trang -