Thứ hai, ngày 19 tháng 8 năm 2019
Danh mục thông tin

Thống kê truy cập
Số lượt truy cập
Đang truy cập : 84

Tổ Giáo dục Mầm non

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

Email

 

Nguyễn Thị Thanh Xuân

Tổ trưởng; phụ trách công tác chăm sóc, nuôi dưỡng; Kinh phí hoạt động chung của ngành học; Chuẩn Quốc gia ngành học Mầm non. 

 

04. 39320981

0904228365

 

xuangdhk@gmail.com

 

 

 

 

 Nguyễn Thúy Hằng

Phó chủ tịch Công đoàn Ngành, Trưởng ban nữ công; Chủ tịch Công đoàn cơ quan; Dân số - Kế hoạch hóa gia đình; tổng hợp kinh phí toàn ngành;

 

Phụ trách chung về chất lượng giáo dục ngành học Mầm non, các chuyên đề giáo dục; Tổ chức các hoạt động, Hội thi, phong trào của giáo viên và học sinh; Công tác Kiểm định chất lượng trường mầm non; bồi dưỡng mầm non; phụ trách các đơn vị mầm non ngoài công lập. 

 

 

 

 

 04. 39320981

0904409688

 

 

 

 

 hangmn.hk@gmail.com

 

 

 

 

Lê Quỳnh Nga

Giáo vụ phụ trách chương trình dạy Mẫu giáo; Phổ cập giáo dục mầm non 5 tuổi, các nội dung giáo dục bảo vệ môi trường; giáo dục khuyết tật; phát hành tài liệu học phẩm ngành học Mầm non; Mô hình Trường chất lượng cao; chịu trách nhiệm kiểm duyệt số liệu thống kê cấp học Mầm non; Hồ sơ liên kết hoạt động ngoại khóa các trường Mầm non; Tham gia Ban Biên tập Website của Phòng Giáo dục và Đào tạo. UV Ban Thanh tra nhân dân cơ quan. 

 

 

 

 

04. 39320981

0936395775

 

 

 

 

ngalq.hk@gmail.com

 

Phòng Giáo dục và Đào tạo

Thông tin đã đăng

Khách sạn Nha Trang -