Thứ hai, ngày 19 tháng 8 năm 2019
Danh mục thông tin

Thống kê truy cập
Số lượt truy cập
Đang truy cập : 44

Ban lãnh đạo

A. Trưởng phòng:

Họ và tên:

Vương Hương Giang

Trình độ Chuyên môn:

Thạc sĩ

Trình độ chính trị:

Trung cấp

Phụ trách công tác:

- Chịu trách nhiệm trước Sở Giáo dục và Đào tạo, Quận ủy - HĐND - UBND Quận về công tác quản lý, chỉ đạo các trường học trong quận thực hiện tốt mục tiêu, nhiệm vụ giáo dục;

- Chỉ đạo toàn diện các hoạt động của cơ quan và trực tiếp phụ trách công tác: Tổ chức cán bộ, phụ trách Giáo dục Tiểu học, kế hoạch, thi đua khen thưởng, kiểm tra, đào tạo bồi dưỡng, tài chính, cơ sở vật chất, phụ trách công tác SGK, thiết bị trường học, phổ cập giáo dục, bảo hiểm, y tế, chữ thập đỏ, các hoạt động ngoại khóa, phối hợp ngoài nhà trường; Tham gia Ban chỉ đạo Chăm sóc sức khỏe ban đầu và Y tế học đường, hội đồng giáo dục pháp luật; Tham gia Hội Khuyến học, Hội Cựu giáo chức.

- Phụ trách Tổ Hành chính - Tổng hợp.

 

B. Các Phó Trưởng phòng:

1. 

Họ và tên:

Nguyễn Thị Ngọc Lan

Trình độ Chuyên môn:

Đại học

Trình độ chính trị:

Cao cấp

Phụ trách công tác:

- Phó Bí thư chi bộ; Phụ trách Giáo dục Mầm non. Chịu trách nhiệm xây dựng và triển khai tổ chức thực hiện kế hoạch năm, tháng của ngành học trên cơ sở kế hoạch chung của toàn ngành Giáo dục.

- Chịu trách nhiệm phối hợp với Tổ Giáo dục Tiểu học và Tổ Giáo dục Trung học cơ sở để chỉ đạo, quản lý công tác bán trú ở các trường Tiểu học, THCS. Tham gia Ban chỉ đạo Toàn dân ĐKXD ĐSVH, Ban chỉ đạo Chăm sóc SK ban đầu và y tế học đường, Ban chỉ đạo Dân số - KHH gia đình quận.

- Giúp Trưởng phòng phụ trách công tác pháp chế, cải cách hành chính; công tác tư tưởng, tuyên giáo của cơ quan; cơ sở vật chất toàn ngành; Báo cáo tháng, quý, năm theo định kỳ.

- Phụ trách các đoàn thể, công tác hậu cần trong các hoạt động lớn của Ngành, Lễ tân cơ quan.


2. 

Họ và tên:

Lê Đức Thuận

Trình độ Chuyên môn:

Thạc sĩ

Trình độ chính trị:

Trung cấp

Phụ trách công tác:

- Phụ trách Giáo dục Trung học cơ sở. Chịu trách nhiệm xây dựng và triển khai tổ chức thực hiện kế hoạch năm, tháng của cấp học trên cơ sở kế hoạch chung của toàn ngành Giáo dục.

- Phụ trách công tác Giáo viên giỏi - Học sinh giỏi; đào tạo, bồi dưỡng; Trung tâm Văn hoá - Ngoại ngữ - Tin học; Hồ sơ liên kết ngoại ngữ các trường THCS; Tham gia Ban chỉ đạo công tác ANQP (138) của Quận.

- Phụ trách Ban Biên tập Website của Phòng Giáo dục và Đào tạo.

 

 Phòng Giáo dục và Đào tạo

Thông tin đã đăng

Khách sạn Nha Trang -