Thứ hai, ngày 19 tháng 8 năm 2019
Danh mục thông tin

Thống kê truy cập
Số lượt truy cập
Đang truy cập : 62

Cơ cấu tổ chức Hội Khuyến học

STT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC DANH HỘI

PHỤ TRÁCH

 Ban

Địa bàn (Phường)

1

Đinh Hồng Phong

Chủ tịch

Phụ trách chung

2

Lê Hồng Phú

Phó Chủ tịch

Kiểm tra

Trưởng ban

Hàng Bài

3

Trương Nghị

Ủy viên BCH

Phó ban

Hàng Bạc

4

 Nguyễn Quốc Bình

Ủy viên BCH

Ủy viên

Hàng Trống

5

Nguyễn Anh Quân

Thường vụ

Tổ chức phong trào

Trưởng ban

Hàng Bông

6

Hoàng Minh Nguyệt

Thường vụ

Phó ban

Phúc Tân

7

Nguyễn Quý Hợi

Ủy viên BCH

Ủy viên

Chương Dương

8

Phạm Thị Thu Thủy

Ủy viên BCH

Ủy viên

Lý Thái Tổ

9

Nguyễn Thanh Thủy

Ủy viên BCH

Ủy viên

 

10

Trương Thị Thanh Nhàn

Thường vụ

Vận động Tuyên truyền

Trưởng ban

Hàng Mã

11

Phan Thị Tuyết Lan

Thường vụ

Phó ban

Trần Hưng Đạo

12

Đặng Đình Bằng

Ủy viên BCH

Ủy viên

Cửa Nam

13

Phan Thị Nghĩa

Ủy viên BCH

Ủy viên

Hàng Gai

14

Bùi Bích Thủy

Ủy viên BCH

Ủy viên

 

15

Nguyễn Thị Kiều Duyên

Ủy viên BCH

Ủy viên

 

16

Vương Hương Giang

Phó Chủ tịch

Hỗ trợ giáo dục

Trưởng ban

 

17

Nguyễn Tùng Lâm

Thường vụ

Phó ban

Tràng Tiền

18

Đỗ Xuân Thủy

Ủy viên BCH

Phó ban

Đồng Xuân

19

 Nguyễn Thị Bích Liên

Ủy viên BCH

Ủy viên

Cửa Đông

20

Hoàng Việt Hà

Ủy viên BCH

Ủy viên

Hàng Buồm

21

Nguyễn Hồng Thanh

Ủy viên BCH

Ủy viên

 

22

Dương Thị Thanh Huyền

Phó Chủ tịch TT

Tổng hợp Văn phòng

Trưởng ban

Hàng Bồ

23

Phạm  Đức Nam

Thường vụ

Phó ban

Hàng Đào

24

Đặng Thị Chính Thao

Ủy viên BCH

Ủy viên

Phan Chu Trinh

25

Lê Minh Sơn

Ủy viên BCH

Ủy viên

 

 

Phòng Giáo dục và Đào tạo

Thông tin đã đăng

Khách sạn Nha Trang -